Co nalezy wiedziec o konfigurowaniu sieci bezprzewodowej w systemie Windows
26-12-21

Konfiguracja sieci bezprzewodowej w systemie Windows

Co należy wiedzieć o konfigurowaniu sieci bezprzewodowej w systemie Windows XP

Niezależnie od tego, czy jesteś studentem w akademiku, czy niedawno wprowadziłeś się do swojego domu, możesz chcieć skonfigurować sieć bezprzewodową. W tym przewodniku przeprowadzimy Cię przez najważniejsze kroki związane z konfiguracją sieci bezprzewodowej w systemie operacyjnym Windows XP. Możesz użyć tych kroków do skonfigurowania własnej sieci bezprzewodowej, czy to do użytku osobistego, czy dla firmy.

Co to jest sieć bezprzewodowa?

Sieć bezprzewodowa to sieć komputerowa, która wykorzystuje fale radiowe do przesyłania informacji w różnych miejscach. Na przykład w domu lub biurze można utworzyć sieć bezprzewodową, w której wszystkie komputery są połączone ze sobą bezprzewodowo.

Jakiego typu sieci bezprzewodowej potrzebujesz?

Istnieje kilka rodzajów sieci bezprzewodowych, w tym zarówno sieci WLAN, jak i WAN. Przed rozpoczęciem procesu instalacji należy upewnić się, że wybrany typ sieci jest odpowiedni dla naszych potrzeb.

WLAN: Bezprzewodowa sieć lokalna (WLAN) to zestaw technologii, który umożliwia tworzenie sieci komputerowych pomiędzy urządzeniami w ograniczonym obszarze, takim jak budynek lub kampus. Najbardziej rozpowszechnionym typem bezprzewodowej sieci LAN jest 802.11b, która działa w paśmie 2,4 GHz.

WAN: Sieć rozległa (Wide Area Network, WAN) nie jest ograniczona do konkretnej lokalizacji. Wiele firm posiada własną, prywatną sieć WAN, która łączy wiele biur i komputerów w różnych miejscach, a nawet krajach, zapewniając szybką łączność.

Wybieranie dostawcy usług internetowych (ISP) w sieci bezprzewodowej

Pierwszą decyzją, jaką należy podjąć, jest to, kogo należy użyć jako dostawcy usług internetowych. Poniżej wymieniono dostępne opcje:

  1. Wykorzystanie istniejącego dostawcy usług internetowych
  2. Skorzystanie z komercyjnego dostawcy usług internetowych, który zapewnia bezprzewodowy dostęp szerokopasmowy.
  3. Wybierz lokalnego dostawcę usług internetowych (ISP) dla swojego obszaru.
  4. Zakupić wstępnie skonfigurowany router bezprzewodowy od jednego z zalecanych sprzedawców.
  5. Zakupić modem kablowy o dużej prędkości i skonfigurować go tak, aby działał jako dostawca usług internetowych.
  6. Zakupić komputer z obsługą sieci bezprzewodowej i skonfigurować własną sieć.

Jak skonfigurować własną sieć bezprzewodową w Windows XP

Najpierw zdecyduj, jak będzie nazywała się Twoja sieć bezprzewodowa. Następnie zainstaluj oprogramowanie do obsługi sieci bezprzewodowej dostarczone wraz z komputerem. W tym poradniku użyjemy oprogramowania Wireless Zero Configuration (WZC) firmy Microsoft.

Następnie należy znaleźć kartę sieci bezprzewodowej używaną w laptopie lub komputerze stacjonarnym. Obok nazwy komputera w menu Start znajduje się lista wszystkich urządzeń zainstalowanych w systemie. Poszukaj "Bezprzewodowe połączenie sieciowe" lub "Wi-Fi". Jeśli nie jesteś pewien, który to jest, spróbuj wpisać "Wireless Network Connection" w polu wyszukiwania, a następnie kliknij "Connected to Wireless Network." Spowoduje to otwarcie nowego okna, w którym można zobaczyć dostępne sieci bezprzewodowe i połączyć się z nimi ręcznie w razie potrzeby. Powinieneś zobaczyć bezprzewodową kartę sieciową wymienioną na górze okna w sekcji Dostępne sieci bezprzewodowe.

Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na kartę sieci bezprzewodowej, a następnie wybierz "Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi" z menu rozwijanego. Spowoduje to wyświetlenie kolejnego okna, w którym możesz wybrać sieć bezprzewodową z listy dostępnych i skonfigurować ją w razie potrzeby. Powinieneś również zobaczyć informacje o wszelkich ustawieniach zabezpieczeń, które są skonfigurowane w tej konkretnej sieci bezprzewodowej, a także wszelkie hasła potrzebne do uzyskania dostępu do niej.

Najczęściej zadawane pytania i sposoby rozwiązywania problemów.

P: Jak połączyć się z siecią bezprzewodową w Windows XP?
O: Aby połączyć się z siecią bezprzewodową w Windows XP, musisz pobrać narzędzie Bezprzewodowe Połączenie Sieciowe. Kiedy narzędzie zostanie zainstalowane, przesuń kursor myszy do lewego dolnego rogu ekranu i kliknij na ikonę, która jest oznaczona jako "Połączenie sieci bezprzewodowej". W oknie zostanie wyświetlony monit o podanie nazwy połączenia bezprzewodowego.

P: Jeśli mój router bezprzewodowy ma hasło, jak mogę się z nim połączyć?
O: Istnieją dwa sposoby na połączenie się z siecią bezprzewodową chronioną hasłem z Windows XP. Jednym z nich jest użycie narzędzia Bezprzewodowe Połączenie Sieciowe, o którym wspomnieliśmy wcześniej. Drugim sposobem jest wpisanie adresu IP routera w pasku adresu przeglądarki internetowej. Będziesz musiał znać adres IP routera, aby ta metoda działała.